Language solutions

Taalcoaching-NT2 lessen

Docent geregistreerd bij de beroepsvereniging BVNT2.

Wat is zo Nederlands aan Nederlanders? Meer dan taal.

Influente is vertrouwd met een grote diversiteit aan lesmethodes en de lessen worden aangepast aan uw persoonlijke wensen en doelen. De lessen kunnen online, in de kantoren van Influente in Culemborg of in-company gegeven worden, individueel of in een kleine groep.

Ook binnen de taallessen is coaching welkom want een taal leren is meer dan taal alleen. Een nieuw leven opbouwen in een nieuw land, voor een korte of lange periode, is heel intens. Ik begeleid je graag bij het integratie- en taalverwervingsproces, in je privé leven en werkomgeving.

NT2 Dutch language learning

Qualified language trainer, registered at BVNT2.

What makes the Dutch DUTCH: language and more.

Teaching methods that fit you best and that can be adjusted to your personal goals. Lessons can be organized online, at the Influente offices in Culemborg or in-company, individual or in group.

There is more to acquiring a new language than learning its grammar and vocabulary. Starting to build a new life in a new country, whether it is for a short or long period of time, can be very intense. I would be happy to guide you through all the processes of language learning and integration regarding your social life as well as your working environment.

  • Nederlands op de werkvloer/Learning Dutch at work.
  • in-company privé of groepstrajecten/in-company, individual or group lessons.
  • zakelijk Nederlands op elk niveau/Business Dutch, tailor made, all levels.
  • 1 of meer competenties op maat: lezen, schrijven, luisteren, spreken/1 or more competences: reading, writing, listening, speech.
  • voorbereiding BIG registratie/Preparations BIG registration
  • Schriftelijke vertalingen van het Engels en Portugees naar het Nederlands/Oral and written translations of English and Portuguese into Dutch.

Vertalingen/Translations

Vertalingen Engels-Portugees naar het Nederlands.

Translations English-Portuguese into Dutch

Traduções de inglês e português para o neerlandês.